Kluby Malucha

ODKRYWCY –  zajęcia kreatywno – muzyczne prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 6miesięcy – 1,5roku oraz 1,5-3lat. Zajęcia z dużą dawką znanych i nieznanych piosenek, z porcją znanych i nieznanych wierszyków. Z wykorzystaniem chusty animacyjnej, instrumentów muzycznych, zabawek edukacyjnych i rekwizytów „użytku codziennego” np: pudełek, folii, gazet… Zajęcia prowadzone są z udziałem rodziców. Mają na celu pobudzenie kreatywności nie tylko u dzieci, ale i u dorosłych.

RYTMIKA – zajęcia umuzykalniająco – ruchowe prowadzone w poszczególnych grupach żłobkowych. Poznawanie instrumentów perkusyjnych,nauka i słuchanie piosenek połączone z dużą dawką ruchu i zabawami tanecznymi.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE z rodzicami bądź dziadkami czyli wspólne zabawy i pląsy w rodzinnym gronie