Przedszkola

ZUMIX , APSIK – Zajęcia tańca nowoczesnego przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 -6 lat. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych, raz w tygodniu przez 30 minut. Nauka tańca połączona jest z zabawami sportowymi, elementami rozciągania i akrobatyki oraz improwizacją ruchową . Tancerze prezentują swoje taneczne umiejętności podczas występu dla rodziców.

MIXER – Zajęcia tańca nowoczesnego połączone z elementami umuzykalniającymi przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zajęcia prowadzona są w dwóch grupach wiekowych, raz w tygodniu przez 30 minut. Nauka tańca połączona jest z nauką piosenek, pląsów i zabawami rytmicznymi. Dzieci prezentują nabyte umiejętności podczas zajęć otwartych lub występu

WARSZTATY TANECZNE – Cykl 5 spotkań tanecznych  dla dzieci z wybranej grupy przedszkolnej, mające na celu stworzenie układu tanecznego. Rodzaj choreografii, styl i tematyka omawiane są indywidualnie.

AUDYCJA TANECZNA –  Spotkanie z tańcem. Prezentacja wybranej techniki tanecznej: hip hop,break dance, jump, jazz, taniec współczesny. Nauka wybranych elementów tańca. Audycja skierowana jest do wszystkich przedszkolaków. Czas trwania 30 minut.